Esiintyjät

 
 
Tällä sivulla voit tutustua tapahtuman puhujiin. Päivitämme tietoja ohjelman muotoutuessa.
 
Anne Ketola. Kuva: Hannu Hurme.
Anne Ketola (FT) työskentelee Tampereen yliopistossa, jossa hän kehittää poikkitieteellistä saavutettavuusaiheista opetusta. Ketola on opettanut kuvailutulkkausta yliopistossa ja työväenopistossa sekä koordinoinut mm. teatterin ja museonäyttelyiden kuvailutulkkaushankkeita. Syksyllä 2020 Ketola siirtyy tutkijaksi nelivuotiseen asiakirjojen ja erityisesti sopimustekstien saavutettavuutta tarkastelevaan hankkeeseen. Puheenvuorossaan Ketola pohjustaa, mistä kuvailutulkkauksessa on kyse ja minkälaisia periaatteita kuvailutulkkauksen luomisessa tulee noudattaa. Lisäksi hän kertoo, miksi kääntäjillä on kuvailutulkkaustyöhön erinomaiset pohjataidot.
 
Eliisa Pitkäsalo. Kuva: Judit Geosits.

Eliisa Pitkäsalo toimii tällä hetkellä yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa, jossa hän opettaa suomen kieltä tuleville kääntäjille ja tulkeille. Pitkäsalo on tutkinut kääntämistä monipuolisesti, esimerkiksi sitä, miten lukijoiden kieli- ja kulttuuritausta vaikuttaa sarjakuvan lukemiskokemukseen. Vuonna 2017 hän tarkasteli Turun yliopistossa monikielisen käännöstieteen dosentin näyteluennossaan sarjakuvasopimusta yhtenä oikeudellisen muotoilun muotona. Siitä lähti liikkeelle tutkimus, johon Pitkäsalo tutkimusryhmineen on saanut tänä vuonna sekä Koneen säätiön että Suomen Akatemian rahoituksen. Pitkäsalo kertoo esityksessään tutkimushankkeesta, jossa tarkastellaan, parantaako visuaalinen muoto sosiaalihuollon asiakirjojen ymmärrettävyyttä.

Essi Lehtinen. Kuva: Nana Uitto.

Essi Lehtinen (KTM, FM) viestijä ja suomen kielen opettaja, joka on työskennellyt Kelassa kielenhuoltajana vuodesta 2018. Kelassa on käynnissä 2020–2021 tekstien kehittämisohjelma, jossa parannetaan Kelan asiakastekstien selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Ohjelman vetäjänä syksystä 2020 kevääseen 2021 asti toimiva Lehtinen kertoo puheenvuorossaan kehittämisohjelman käytännön toteutuksesta, Kelan kielenhuollosta ja selkokielen eteen Kelassa tehdystä työstä.