Esiintyjät

Tällä sivulla voit tutustua vuoden 2022 Kääntäjienpäivän puhujiin! Lisätietoa ohjelmasta ja puhujien tarkoista ajankohdista löydät täältä.


Saana Keskitalo, vanhempi projektipäällikkö (CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation)

Kuva © Maria Santto

Saana Keskitalo on konfliktinratkaisun ammattilainen, joka työskentelee kansainvälisesti toimivassa CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation -järjestössä. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus prosesseista, jotka keskittyvät dialogin, rauhanvälityksen ja valmiuksien kehittämiseen. Keskitalo on erikoistunut epävirallisen vuoropuhelun, valmiuksien kehittämisen ja sovitteluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja hallintaan Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Vuodesta 2010 lähtien Keskitalo on johtanut Palestiinassa, Jordaniassa, Irakissa ja Libyassa toteutettavia hankkeita, joissa paikallisia konfliktinratkaisu- ja siirtymävaiheprosesseja on pyritty tukemaan dialogin avulla samalla konfliktien alueellisiin erityispiirteisiin keskittyen. Keskitalolla on maisterintutkinnot Lontoon yliopiston School of Oriental and African Studies (SOAS) -koulutusyksiköstä ja Skotlannissa sijaitsevan Dundeen yliopiston politiikan ja taloustieteen koulutusohjelmasta, josta hän valmistui erinomaisin arvosanoin.


Aki Kekäläinen, demokratian ja digitalisaation päällikkö (Yle News Lab)

Kuva © Lassi Seppälä

Aki Kekäläinen toimii Yle News Labissa demokratian ja digitalisaation päällikkönä. Hän on toiminut laajasti erilaisissa kehitystehtävissä yli 20 vuotta uusimpien teknologioiden avaamien mahdollisuuksien parissa. Yhteiskunnallinen merkittävyys, yhdessä tekeminen, teknologian hyödyntäminen ihmisiä varten ja hyvien puolella oleminen ovat Kekäläiselle keskeisiä motivaation lähteitä ja yhdistäviä tekijöitä hänen nykyisissä ja aiemmissa lempihankkeissaan. Näitä ovat mm. Ylen vaalikone, Uutisvahti-sovellus ja robottijournalisti Voitto.

Kääntäjienpäivässä Kekäläinen kertoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan tutkimus- ja kehitystyöstä, jossa selvitetään voiko Yle tarjota koneoppivien eli tekoälypohjaisten käännösteknologioiden avulla uutisia yhä useammalle vähemmistökielelle. Oppeja hyödynnettiin ensimmäistä kertaa Ylen ukrainankielisten uutisten tuottamisessa.


Urpu Strellman, kirjallisuusagentti (Helsinki Literary Agency)

Kuva © Evelin Kask

FM Urpu Strellman (s. 1979) on työskennellyt kirjankustannusalalla lähes 20 vuoden ajan, pisimpään kirjallisuusagenttina Helsinki Literary Agencyssa sekä kustannustoimittajana ja kustannuspäällikkönä Art House
-ryhmässä. Näiden toimien ohessa hän on vetänyt kursseja kustannustoimittamisesta, tieteellisestä kirjoittamisesta, tekstien työstämisestä ja yleistajuistamisesta.

Strellman on kirjoittanut Tiina Raevaaran kanssa Tietokirjailijan kirjan (2019), Kimmo Svinhufvudin kanssa teoksen Kupliva kirjoittaminen. Intoa ja tehoa työelämän teksteihin (2020) sekä yksinään verkossa julkaistun kirjan Rajatonta tietoa eli kuinka viedä tietokirjallisuutta maailmalle (2020). Lisäksi hän on suomentanut tietokirjallisuutta ruotsista ja englannista. Parhaillaan hän työstää lapsille ja nuorille suunnattuja kirjoittamista käsitteleviä oppaita. Kääntäjienpäivässä Strellman puhuu suomalaisen kirjallisuuden ulkomaanviennistä kirjallisuusagentin näkökulmasta.


Eliisa Alatalo, viestinnän asiantuntija (Seta ry)

Kuva © Aleksi Lumme

Eliisa Alatalo on yli 10 vuotta Setan viestinnän asiantuntijana työskennellyt medianomi (YAMK). Hän on työskennellyt myös journalistina ja pelisuunnittelija. Hän kouluttaa mediaa, viestintäalan ammattilaisia ja muita sateenkaariaiheista kirjoittavia sateenkaarisensitiivisestä kielestä ja sateenkaari-ihmisten huomioimisesta. Kääntäjienpäivässä Alatalo puhuu sateenkaarisanastosta ja sen kehityksestä.


Kaisa Koskinen, käännöstieteen professori (Tampereen yliopisto)

Kuva © SKTL

Kaisa Koskinen on käännöstieteen professori Tampereen yliopistosta. Kääntäjän tehtävä ja siihen liittyvät eettiset kysymykset ovat olleet hänen kiinnostuksensa kohteena jo perustutkintovaiheesta lähtien. Väitöskirjassaan (2000) Koskinen pohtii postmodernin ajan vaikutuksia etiikkaan, ja yhdessä professori Nike K. Pokornin kanssa he kokosivat äskettäin aihepiirin tutkimuksen nykytiedon ensimmäistä kertaa yksiin kansiin (Routledge Handbook of Translation and Ethics, 2021).

Kääntäjienpäivässä Koskinen luotaa kääntämisen etiikan tulevaisuutta vuoden 2050 tienoille asti, mikä on Koskisen mukaan vaativa tehtävä. Yksi asia kuitenkin on varma: kääntäminen ja siihen liittyvät eettiset haasteet tulevat muuttumaan myös jatkossa. Mihin suuntiin, sitä Koskinen pohtii puheenvuorossaan.


Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

Facebook: Kääntäjienpäivä

Instagram: @kaantajienpaiva

Tänä vuonna käytössä tunnisteet #KäPä2022, #ITD2022 ja #Kääntäjienpäivä

Tiedustelut: kaantajienpaiva@gmail.com